O AUTOTERM

Spółka AUTOTERM od 2012 roku jest oficjalnym przedstawicielem na terenie Europy jednego z największych producentów ogrzewaczy autonomicznych, spółki ADVERS.

Od 2001 roku spółka ADVERS produkuje i sprzedaje podgrzewacze silników pod marką “BINAR” oraz autonomiczne ogrzewacze powietrza pod marką "PLANAR".

Działalność spółki ADVERS jest skierowana na opracowanie, produkowanie oraz rozwój wsparcia technicznego urządzeń, zapewniających podgrzewanie silników przed uruchomieniem i w przypadku konieczności dodatkowe podgrzewanie podczas pracy (podgrzewacze), a także ogrzewaczy powietrza, działających niezależnie od silnika. Wszelka produkcja spółki Advers jest oryginalna i chroniona na podstawie patentów.

Na dzień dzisiejszy

Spółka ADVERS produkuje ogrzewacze autonomiczne w nowoczesnym zakładzie położonym w miejscowości Bezenczuk, w obwodzie Samarskim, Federacja Rosyjska.

Są opracowane i wdrożone do produkcji kilka modeli ogrzewaczy: podgrzewacze silnika "14TC", "BINAR", a także ogrzewacze powietrza "PLANAR". Jest rozwinięta handlowa sieć dealerska, rozpowszechniająca produkcję ADVERS na całym terenie Federacji Rosyjskiej, w krajach WNS, krajach Europejskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Argentynie oraz Korei Południowej.

Od 2012 roku sprzedażą oraz wsparciem serwisowym produkcji ADVERS poza terenem Federacji Rosyjskiej oraz krajów WNS zajmuje się łotewska spółka AUTOTERM.

Spółka pomyślnie realizuje produkcję spółki ADVERS zarówno na rynku nowych jak i używanych pojazdów, zajmuje się instalacją tej produkcji na różnych środkach transportowych oraz zapewnia wysoko profesjonalne wsparcie serwisowe gwarancyjne oraz pogwarancyjne.

Wszelka produkcja produkowana przez ADVERS posiada niezbędną certyfikację (zarówno Rosyjską jak i Europejską), potwierdzającą jej bezpieczeństwo oraz zgodność z aktami normatywnymi.

UWAGA!

Producent nie sprzedaje swoich produktów poza granicami Federacji Rosyjskiej z wyłączeniem platform e-handlu takich jak eBay, Amazon i innych. Nasi dealerzy w Europie i Ameryce Północnej prowadzą oficjalną sprzedaż naszych produktów za pośrednictwem tych platform. Należy pamiętać, że konfiguracja i specyfikacja techniczna produktów na eksport może się różnić od specyfikacji przeznaczonych na rynek rosyjski i państw członkowskich WNP. W tym przypadku gwarancji w Europie i Ameryce Północnej podlegają wyłącznie produkty o specyfikacji przeznaczonej na te rynki.